Predikant:
Vacant

Scriba: Leonie Post-Wieringa,

scriba@ngk-zuidwolde-dr.nl

NGK “Het Anker”
Molenstraat 10
Postbus 79
7920 AB ZUIDWOLDE
0528-372407

Coördinator-kosterschap
Wim Petersen
06-18209355

kosterngkzuidwolde@gmail.com

Rekening NGK te Zuidwolde;
Rek.nr. NL10 RABO 0376 2444 45,
ten name van de penningmeester NGK te Zuidwolde