De Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zuidwolde  is geen losstaande kerkelijke gemeenschap. Samen met zo’n 320 plaatselijke kerken met in totaal een kleine 130.000 leden vormen wij de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland.

De gemeente in Zuidwolde bestaat uit ongeveer 140 leden van alle leeftijden. We ontmoeten elkaar onder meer in de kerk op zondagen en feestdagen. Wij vieren hoe goed het is dat wij de Here God hebben leren kennen.

Bij deze God kun je niet in je eentje horen, Hij brengt mensen bij elkaar! Daarom worden er binnen de gemeente allerlei activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten hebben te maken met ons geloofsleven en de versterking van de onderlinge band. Daarnaast worden er ook verschillende activiteiten voor ontspanning en gezelligheid georganiseerd.

 Gereformeerd?We heten Gereformeerde Kerken omdat we het stempel willen dragen van de Reformatie uit de zestiende eeuw. Tijdens de Reformatie was er een omvangrijke beweging in de West-Europese kerken die aandrong op herstel en verbetering van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Vooral de namen van Martin Luther, Johannes Calvijn en Hyldrich Zwingli zijn aan deze beweging verbonden. Tegenover vervlakking en heerschappij van tradities kwam de Reformatie op voor de geldigheid van de Bijbel als Woord van God voor heel het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven.

 Hoopvol onderweg in Gods wereld

Als Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn we een christelijke kerk. We maken deel uit van de wereldwijde christelijke gemeenschap die het goede nieuws van God al zo’n 2000 jaar doorgeeft aan miljoenen mensen. De oude belijdenissen vatten ons geloof samen.We geloven dat deze wereld door God is gemaakt en dat er nog veel goeds van Hem is te herkennen: in mensen en in de hele schepping. Tegelijk zien we dat er veel is verstoord geraakt, is misgelopen, is mislukt. In een wereld die is aangetast door het kwaad komt God met liefde, vergeving en herstel. Jezus Christus speelt daarin een centrale rol. Hij heeft deze wereld gered van zonde en dood. Hij wil ons tot nieuwe mensen maken. De kerk is de plek waar we samen ons geloof vieren en uitleven, waar we elkaar en anderen dienen en van waaruit we betrokken zijn bij de wereld.